Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zgodność z Konstytucją RP celów i działania partii politycznej pod nazwą Narodowe Odrodzenie Polski. Pp 1/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

O zbadanie zgodności z Konstytucją RP celów i działania partii politycznej pod nazwą  Narodowe Odrodzenie Polski;