Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana granic powiatu U 1/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Powiatu Wielickiego, Rada Gminy Kłaj, Rada Gminy Raciąż

Połączona z U 5/04 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą U 5/04)