Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Znikoma społeczna szkodliwość czynu P 32/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział II Karny

Czy uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przepisy art. 17 § 1 pkt 3, art. 18 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w części dotyczącej umorzenia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu przez prokuratora - są zgodne z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP;