Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego zeznającego jako świadek. SK 12/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Elżbieta Ż.

O zbadanie zgodności art. 261 § 2 w związku z art. 394 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym:

- w zakresie w jakim nie ustanawia przesłanek zwolnienia przez sąd z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego powołującego się na prawo odmowy odpowiedzi na pytanie podczas zeznań w charakterze świadka, z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 49, art. 51 ust. 1 i 2, art. 77 Konstytucji RP;

- w zakresie, w jakim nie przewiduje trybu odwoławczego od postanowień sądu o zwolnieniu z zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego zeznającego jako świadek, z art. 2, art. 78, art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;