Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego. SK 17/11

Podmiot inicjujący postępowanie: J.K.

O zbadanie zgodności art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej w zakresie, w jakim przewiduje naruszenie praw jednostki przez unormowanie stanowiące, że przerwę w służbie w okresie pomiędzy zwolnieniem na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a tej ustawy a przywróceniem uważa się za przerwę w służbie w zakresie identycznych skutków przywrócenia do służby w wypadku uniewinnienia uprzednio wydalonego celnika, wobec którego umorzono postępowanie karne będące podstawą wydalenia, z art. 2,a rt. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;