Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Celnej SK 42/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Waldemar K.-K.

W sprawie zgodności:

art. 25 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 60, art. 65 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;