Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów podróży w postępowaniu karnym. SK 5/11

Podmiot inicjujący postępowanie: M.J.

O zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 Dekretu z dnia 26 października 1950 roku o należności świadków, biegłych i stron postępowania z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;