Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braków formalnych lub nienależycie opłaconego bez wezwania o uzupełnienie. P 93/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy

Sprawa połączona z P 88/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 88/08)