Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym - zasady wyboru prezesa i wiceprezesa K 28/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Senatorów

Wniosek o zbadanie zgodności art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 w związku z art. 10 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 188 w związku z art. 194 ust. 2 Konstytucji RP.