Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasiłek chorobowy P 41/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Płocku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawa połączona z P 6/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 6/12)