Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe;złamanie nakazu uzyskania koncesji lub zezwolenia na urządzanie gier hazardowych. K 40/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O zbadanie zgodności art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji RP;