Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe K 42/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Senatorów RP

Sprawa połączona z K 41/12, K 26/13, K 41/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 41/12)