Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy Służby Celnej. K 45/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Związek Zawodowy Celnicy PL

Sprawa połączona z K 39/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 39/13)