Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawomocność rozstrzygnięć SK 6/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Marian R.

O stwierdzenie niezgodności § 56 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 kwietnia 1999 roku w sprawie właściwości i trybu powoływania rzeczników dyscypliny publicznej, organów orzekających oraz szczegółowych zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wydanego na podstawie delegacji ustawowej art. 175, art. 176, art. 177 i art. 178 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w części dotyczącej naruszenia dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego - z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;