Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo energetyczne K 42/01

Podmiot inicjujący postępowanie: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

O stwierdzenie niezgodności art. 45 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne z art. 2 i art. 22 Konstytucji RP;