Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości rozłożenia na raty spłaty wierzytelności stwierdzonej bankowym tytułem egzekucyjnym P 54/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Toruniu

czy:

- przepis art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe jest zgodny z art. 2, 20, 32 ust. 1 zdanie 1, 64 ust. 2 i 76 Konstytucji RP,

- przepis art. 840 kodeksu cywilnego jest zgodny z art. 2, 20, 32 ust. 1 zdanie 1, 64 ust. 2 i 76 Konstytucji RP w zakresie , w jakim nie przewiduje możliwości rozłożenia wierzytelności stwierdzonej bankowym tytułem egzekucyjnym na raty;