Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek od dochodów nieujawnionych P 57/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelny Sąd Administracyjny

Sprawa połączona z P 49/13 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 49/13)