Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe P 6/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe X Wydział Karny

Sprawa połączona z P 4/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 4/14)