Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe P 8/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny

Pytanie prawne czy § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza i art. 639 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego są zgodne z art. 217, art. 84, art. 64 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.