Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja wynagrodzenia za pracę P 14/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawa połączona z P 44/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 44/13)