Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Proces ustawodawczy; brak notyfikacji projektu ustawy P 17/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim Wydział II Karny

Sprawa połączona z P 15/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 15/14)