Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszt zastępstwa procesowego P 32/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny

Sprawa połączona z P 26/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 26/14)