Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską P 40/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy

Sprawa połączona z P 30/14, P 33/14 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnatura  P 30/14)