Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską P 58/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim XII Zamiejscowy Wydział Karny w Strzelcach Krajeńskich

Sprawa połączona z P 22/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura P 22/14)