Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnemu; śmierć dłużnika P 66/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział I Cywilny

Pytanie prawne czy przepis art. 98 ust. 2 i art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Prawo bankowe jest zgodny z art. 2, 20, 32 ust. 1zd. 1, 64 ust. 2 i 76 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uprawnia bank do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnemu przeciwko spadkobiercom dłużnika także w sytuacji, w której nie wystawił go uprzednio przeciwko zmarłemu dłużnikowi.