Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za czynności radców prawnych; koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu P 68/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny

Sprawa połączona z P 69/14, P 70/14, P 6/15, P 25/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 68/14)

Połączone pytania prawne czy:
1. art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu jest zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP
a ewentualnie – na wypadek stwierdzenia braku formalnych podstaw do udzielenia odpowiedzi na to pytanie zawarte w pkt. 2. postanowienia – czy:
3. § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
4. § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
5. § 10 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.