Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania - podstawy SK 4/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Joanna K.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 47922 Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązującego w okresie od dnia 1 października 1989 roku do dnia 3 maja 2012 roku, w zakresie w jakim odnosi się do skargi o wznowienie postępowania opartej na jednej z podstaw z art. 403 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego tj. wykrycia takich okoliczności faktycznych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.