Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską P 63/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Świnoujściu II Wydział Karny

Sprawa połączona z P 57/15, P 62/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 57/15)