Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja wynagrodzeń P 87/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawa połączona z P 84/15, P 85/15, P 86/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 84/15)