Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja wynagrodzeń P 93/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń

Sprawa połączona z P 89/15, P 90/15, P 92/15http://trybunal.gov.pl/s/p-9515 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 89/15)