Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Okres pracy na stanowisku sędziego - uzyskanie wynagrodzenia zasadniczego w wyższej stawce P 107/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pytanie prawne czy art. 91a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce piątej (szóstej) przez sędziego, któremu z chwilą objęcia stanowiska w sądzie okręgowym przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej (piątej), nie zalicza się okresu pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego, w tym okresu powierzenia czynności sędziowskich na stanowisku asesora sądowego, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 roku okres ten był dłuższy niż dziesięć lat.