Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pytania prawne P 117/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział II Cywilny

Sprawa połączona z P 114/15, P 115/15 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 114/15)