Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sądowa kontrola bankowych tytułów egzekucyjnych P 118/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny

Pytanie prawne czy art. 7862 § 1 kpc z art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.