Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym K 29/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 112, art. 144 ust. 3 pkt 21, art. 191 ust. 1, art. 193, art. 194 ust. 1, art. 196, art. 197 Konstytucji RP,
a w szczególności:
1) art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 i art. 197 Konstytucji RP;
2) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
3) art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji RP;
4) art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 22 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
5) art. 19 ust. 2 oraz art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 112 oraz art. 197 Konstytucji RP;
6) art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji;
7) art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
8) art. 24 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 196 Konstytucji RP;
9) art. 104 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 191 ust. 1 i art. 193 Konstytucji RP;
10) art. 137 w związku z art. 19 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
11) art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;
12) art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP.