Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

In vitro - możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego przez kobiety niepozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z mężczyzną K 30/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

Sprawa wyłączona, zarządzeniem Prezesa TK z dnia 29 listopada 2016 r., ze wspólnego rozpoznania ze sprawą o sygn. K 19/15. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich został wpisany do repertorium pod sygn. K 50/16.