Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym K 1/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

Sprawa połączona z K 47/15, K 48/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 47/15)