Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzekwowanie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym po upływie terminu przedawnienia K 10/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

Wniosek o zbadanie zgodności art. 70 § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa z art. 64 ust. 2 oraz art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji RP.