Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wydawania rozporządzeń K 11/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

Wniosek o zbadanie zgodności art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych  z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.