Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność karna za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy - otwarty katalog zachowań będących czynem nieuczciwej konkurencji, posługiwanie się pojęciami nieostrymi K 12/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

Wniosek o zbadanie zgodności art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - w zakresie, w jakim przewidując odpowiedzialność karną za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy odsyła do definicji zawartej w art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - z art. 2 Konstytucji RP, z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 7 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.