Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakaz zrzeszania się w związkach zawodowych prokuratorów i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej K 21/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

Wniosek o zbadanie zgodności art. 11 ust. 6 w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie, w jakim zakazuje prokuratorom i pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej zrzeszania się w związkach zawodowych z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12, art. 31 ust. 3. i art. 59 ust. 4 Konstytucji RP.