Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie granic gmin i miast U 5/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Gminy Dąbrowa

Sprawa połączona z U 2/16, U 3/16, U 4/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą U 2/16)