Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego za szkody wyrządzone w uprawach P 2/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Pile I Wydział Cywilny

Pytanie prawne:
a) czy przepis art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie jest zgodny z art. 31 ust 3 i art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP;
b) czy przepis art. 48 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie jest zgodny z art. 31 ust 3 i art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.