Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości finansowania dotacją oświatową bieżących wydatków – poniesionych na inne cele niż oświatowe – stanowiących zadania organu prowadzącego placówkę oświatową SK 66/22

Podmiot inicjujący postępowanie: J. W.-G.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 90 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r., w zakresie, w jakim „pomija możliwość finansowania dotacją oświatową wydatków bieżących stanowiących zadania organu prowadzącego placówkę oświatową”, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.