Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości uchylenia przez sąd prawomocnego mandatu karnego, w wypadku gdy poczytalność sprawcy była wyłączona lub ograniczona w momencie podejmowania przez niego decyzji o przyjęciu mandatu karnego P 6/22

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział II Karny

Pytanie prawne czy czy art. 101 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r„ poz. 457 ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza możliwość uchylenia prawomocnego mandatu karnego, nałożonego na sprawcę, który z uwagi na zniesienie lub znaczne ograniczenie zdolności do rozpoznania znaczenia swojego postępowania i rozumienia udzielanego mu przez funkcjonariusza Policji pouczenia o możliwości odmowy przyjęcia mandatu i konsekwencjach prawnych przyjęcia mandatu karnego, jest zgodny z art. 2, art. 42 ust 2, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.