Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postanowienie sądu rozstrzygającego w przedmiocie utrzymania w mocy, uchyleniu albo zmianie decyzji wydanej przez dyrektora zakładu karnego o przyznaniu bądź odmowie osadzonemu zapomogi. SK 46/23

Podmiot inicjujący postępowanie: J. C.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1 ) art. 7 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy
z art. 2, art. 30, art. 45 ust. 1 w związku z art. 5 i art. 37 ust. l , w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 7 § 5 ustawy wymienionej w punkcie pierwszym
z art. 2 w związku z art. 176 ust. 1, w związku z art. 5 i art. 37 w związku
z  art. 31 ust. 3 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 5 i art. 37 ust.1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

3 ) art. 114 ustawy wymienionej w punkcie pierwszym
z art. l , art. 2 w związku z art. 7, art. 32 ust. 1-2, art. 40. art. 41 ust. 4, art. 45 ust.1 w związku z art. 233 ust. 1 Konstytucji.