Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości złożenia zażalenia na orzeczenie Wojskowego Sądu Garnizonowego orzekającego jako organ odwoławczy od postanowienia rzecznika dyscyplinarnego lub przełożonego dyscyplinarnego SK 81/23

Podmiot inicjujący postępowanie: R. P.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1489) w zakresie, w jakim „na postanowienie organu odwoławczego zażalenie nie przysługuje”, z:
1) art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2)    art. 32 ust. 1 Konstytucji,
3)    art. 64 ust. 1-3 Konstytucji,
4)    art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji
— w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.