Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działanie Sądu z urzędu w stosunku do pracownika reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika P 14/20

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Koninie

Pytanie prawne czy art. 477 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim przewiduje przez Sąd działanie z urzędu w stosunku do pracownika reprezentowanego przez profesjonalnego pelnomocnicka jest zgodny z art. 45 ust. 1  i art. 2 Konstytucji RP.