Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Jawność oświadczeń majątkowych sędziów i asesorów sądowych oraz obowiązek informowania o stanie majątkowym objętym małżeńską wspólnością majątkową K 2/23

Podmiot inicjujący postępowanie: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Wniosek "o stwierdzanie, że:

I.    
1)    art. 87 § 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.);
2)    art. 106zg §1 w zw. z art. 87§ 6 i 6a ustawy, o której mowa w pkt 1;
3)    art. 8 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2021 r., poz. 137 ze zm.) w zw. z art. 87 § 6 i 6a ustawy, o której mowa w pkt 1,
4)    art. 28 § 5 i 5a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1754 ze zm.);
5)    art. 45 §1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1904, ze zm.) w zw. z art. 87 § 6 i 6a ustawy, o której mowa w pkt 1;
6)    art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz U. z 2018 r., poz. 1422 ze zm.),

są niezgodne z art. 47 i art. 51 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II.    
1)    art. 87 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.);
2)    art. 106zg § 1 w zw. z art. 87 § 1 ustawy, o której mowa w pkt 1
3)    art 8 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 137 ze zm.) w zw. z art. 87 § 1 ustawy wymienionej w pkt 1;
4)    art. 28 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1754 ze zm.);
5)    art. 45 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1904, ze zm.) w zw. z art. 87 § 1 ustawy, o której mowa w pkt 1;
6)    art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1422 ze zm.),

w zakresie, w jakim nakładają obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym objętym małżeńską wspólnością majątkową, są niezgodne
z art. 47 i art. 51 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".