Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwestionowanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego SK 1/21

Podmiot inicjujący postępowanie: H. P.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 199 § 1 pkt 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 78 ust. 2-4 oraz art. 79-80 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.