Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwość nadania uchwale przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego mocy zasady prawnej K 14/23

Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Sądownictwa

Wniosek o zbadanie zgodności art. 87 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2023 r, poz. 1093) z art. 178 ust. 1, art. 183 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 7 i art, 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.